dijous, 16 de setembre de 2010

L’encoixinament o jaç protector, en anglès mulching


L’encoixinament o jaç protector, en anglès mulching és la coberta del sol amb material orgànic o inorgànic per protegir-lo dels canvis de temperatura, retenir l’ humitat a la terra, controlar les males herbes, prevenir l’erosió i millorar el sol, ajudar a créixer plantes sanes, si és orgànic aporta nutrients, és beneficiós per el medi ambient i és atractiu.


A la foto anterior, veieu la part esquerra del camí esta encoixinat i la banda dreta esta sense encoixinament.
Si voleu començar aprovar els encoixinaments, recordeu que poden ser orgànics: palla, fulles, restes de gespa, restes de poda triturada, escorça de pi o altres arbres, derivats de paper o compost entre d’altres.
O també poden ser inorgànics: graves de totes mides i colors, sorra, materials ceràmics, geotextils o plastic negre entre d’altres.
A continuació us expliquem els encoixinats inorgànics que a diferencia dels orgànics, aquests no aporten nutrients.
Les seves principals característiques son: retenir l’ humitat al terra, controlar les males herbes i prevenir l’erosió.
A les següents fotos: veieu el sol abans de estendre la malla antigerminant, amb la malla antigerminant i els resultats desprès de retirar la malla antigerminant.


Com podeu veure els encoixinaments inorgànics son molt útils al hort per el control de les males herbes, cal utilitzar la malla antigerminat que és porosa i permet l’intercanviï de gasos com l’oxigen i l’ humitat del sol. El plàstic negre va molt bé per desinfectar el sol mitjançant la solarització.
Els encoixinaments inorgànics poden ser:
naturals: derivats de paper, malles de juta o fibres de coco;
sintètics: geotèxtils o plàstic;
minerals: graves o marmolina de totes mides i colors, triturat ceràmic o pedres de riu.
Segons l’aplicació utilitzarem un tipus o dos d’encoixinament. Per exemple: en un camí de pas si volem controlar al màxim les herbes podem posar plàstic negra o geotèxtils apropiats i a sobre un tipus de grava o pedretes. Altre exemple: en una zona arbustiva que volem aprofitar la pluja i ens cal regar, podem aplicar directament el encoixinament inorgànic com triturat ceràmic o utilitzar marerials permeables al aire i aigua comson les malles antigerminants o altres geotèxtils i a sobre l’encoixinament mineral.

Un bon encoixinament orgànic o mulching té que ser lleuger i permeable per permetre el pas del aigua i l’aire, però suficientment dens per inhibir el creixement de les males herbes.
A la foto veiem l’aplicació de jaç protector (palla), sobre el sol net d’herbes.
El més interessant dels encoixinats orgànics és que augmenten els nutrients al sol. El jaç protector o encoixinament orgànic és l’aplicació sobre el sol d’una capa de matèria orgànica sense fermentar, però que anirà compostant-se a mida que passi el temps i aportant nutrients al sol.
Encara no esta demostrat perquè els encoixinaments orgànics ajuden a que les plantes creixin més i més sanes. Es creu que es degut a que redueix l’estrès dels vegetals a nivell hídric i de temperatures, per tant el viure fortes i sanes les fa més resistents als atacs de fongs i insectes.
Animeu-vos, aprovar-los les mateixes fulles triturades amb el tallagespa és un molt bon material per començar. Altres materials orgànics que podem utilitzar són derivats del paper o de tipus vegetal com son: escorça de pins, encenalls o triturat de poda, palla, closques de fruits secs, entre altres.
Article extret de la web www.jardinerianatural.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada